taldigital Aps

//Cybertruslen mod Danmark er meget høj. Det gælder både mod myndigheder, virksomheder og borgere. talDigital hjælper med at opbygge jeres digitale forsvarsværker.

Er din virksomhed sårbar over for cybertrusler?

Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ. Den mest alvorlige trussel fra cyberkriminalitet mod Danmark kommer blandt andet fra ransomware-angreb. 

Ransomware er en type malware, der krypterer virksomhedens data og kræver en løsesum for at give adgang til dataene igen. Hvis en virksomhed udsættes for et ransomware-angreb, kan konsekvenserne være alvorlige. Først og fremmest kan virksomheden miste adgangen til kritisk data, der er nødvendige for at opretholde forretningsdriften.

Dette kan føre til tab af indtægter, forsinkelser i projekter og skade på jeres omdømme. Hvis I vælger at betale løsesummen, kan det også føre til økonomisk tab og endda give incitament til angribere til at fortsætte med at udføre ransomware-angreb.

Derfor er det vigtigt at have en stærk cybersikkerhedsplan på plads før uheldet er ude. Det minimerer risikoen for ransomware-angreb og forbereder Jer til at håndtere angreb, hvis de sker.

// En cybersikkerhedsplan er vigtig, fordi den hjælper med at beskytte en virksomheds systemer og data mod cybertrusler og minimerer risikoen for alvorlige konsekvenser.

hvad er en cybersikkerhedsplan?

En cybersikkerhedsplan inkluderer typisk risikovurdering, anormalitetsovervågning, sikkerhedspolitikker, uddannelse af medarbejdere og en håndteringsplan for cybersikkerhedshændelser.

ISO 27K serien og NIS2 er internationale standarder for cybersikkerhed, der har til formål at beskytte kritisk infrastruktur og personlige data. ISO 27K fokuserer på generelle sikkerhedsprincipper, mens NIS2 er specifikt designet til at beskytte kritisk infrastruktur som vandforsyning, el og sundhedsvæsenet. At overholde disse standarder er vigtigt for virksomheder, da det viser, at de har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og procedurer til at beskytte deres systemer og data.

Derudover kan overholdelse af disse standarder også hjælpe virksomheder med at opfylde lovgivningsmæssige krav, der er designet til at beskytte personlige oplysninger og følsomme data. En cybersikkerhedsplan, der inkluderer overholdelse af ISO 27K og NIS2, kan derfor give en virksomhed en konkurrencefordel og forbedre deres omdømme ved at vise, at de tager cybersikkerhed alvorligt og prioriterer beskyttelse af deres kunder og partners data.

Vælg os til at beskytte jeres data. Vi hjælper jer med at leve op til nis2 direktivet. blandt andet med:

en risikovurdering som indeholder:

 • Identifikation af aktiviteter og systemer: 
  Vi identificerer de systemer og applikationer, som I bruger, og kortlægger de aktiviteter, der udføres med disse systemer.

 • Identifikation af trusler og sårbarheder:
  Vi identificerer de potentielle trusler mod systemerne og de sårbarheder, som hackere kan udnytte.

 • Risikovurdering og prioritering:
  Vi evaluerer de identificerede trusler og sårbarheder og vurdere den potentielle risiko for virksomheden. 

 • Udvikling af en risikohåndteringsplan:
  Vi udvikler sammen en plan for at håndtere de identificerede risici. 

en sikkerhedspolitik som indeholder:

 • Principper for adgangskontrol:
  Som beskriver, hvordan adgang til data og systemer kontrolleres og overvåges.

 • Principper for dataklassificering:
  Vi hjælper Jer med at fastlægge en struktur for at vurdere data efter dets følsomhedsniveau og at sikre, at det håndteres på en passende måde. 

 • Principper for håndtering af sikkerhedshændelser:
  Vi hjælper Jer med at fastlægge processen for at håndtering af sikkerhedshændelser og skridt til at minimere skader.

 • Principper for organisatoriske tiltag:
  Vi hjælper Jer med at fastlægge politiker for uddannelse og træning af  medarbejderne, hvor formålet er at øge bevidstheden om cybersikkerhed og reducere risikoen for sikkerhedsbrud.